Mapes de la zona


Mapa de les campanyes remences a les "terres de muntanya" (1462-1485)Població Remença a final del segle XV

Mapa publicat a l'Atlas d'Història de Catalunya de Victor Hurtado . Jesús Mestre . Toni Miserachs publicat per Edicions 62 (Barcelona). Text i documentació Capítol 65 "Els remences i la sentencia arbitral de Guadalupe" per Josep Canal Roquet i Mª Mercè Homs i Bruguerolas