La cellera fortificada de St Feliu de Pallerols

LA CELLERA FORTIFICADA DE ST. FELIU DE PALLEROLS (SEGLE XIV)

PER

CARLES FOCHS: Arquitecte professor de l'Escola d'Arquitectura del Vallès. UPC

JOSEP CANAL: Associació Arqueològica de Girona

Publicat als "Annals de l'Institut d'Estudis Gironins. Vol XXXIV, 1994 - Girona - MCMXCIV

Nota: Únicament figura en aquesta pagina web els plànols que acompanyen aquest treball realitzats per Carles Fochs


Plànol 1

1.- Parròquia i masos

2.- Sagrera construïda. 1285

3.- Primera ampliació. Cellera. 1310-1350

4.- Segon creixement i emmurallament. Vila Nova. 1450

1.- Mas Torn 7.- Camí de les Planes

2.- Cases Mas Vilar 8.- Casa castell dels Rocabertí

3.- Mas Soler 9.- Portal de ponent

4.- Carrera 10.- Portal de migdia

5.- Pont Riera Amerio 11.- Portal del pont

6.- Molí i resclosa de la Conqueta

Plànol 2. LA SAGRERA I LES PRIMERES CASES DE LA CELLERA, 1310. Al centre de la part alta, una reconstrucció hipotètica de l'església romànica amb l'absis a llevant i la porta a migdia encarada amb el portal principal de l'antic recinte.

A l'esquerra, del 21 al 30, els establiments d'Ermessenda de Cartellà. A la part baixa , la casa dels Carrera.

Plànol 3. LA CELLERA I LA FORMACIÓ DEL RECINTE, 1350. A la part alta, la sagrera, l'església i el cementiri, al seu voltant. Al centre , del 31 al 50, els establiments de Beatriu de Rocabertí amb cases , patis i horts. A la dreta, la casa castell i el verger del senyor. La sagrera s'ha densificat amb l'ampliació d'algunes cases i la construcció parcial de la seva cara nord, 51 al 54.


Plànol 4. EL CONJUNT SAGRERA CELLERA I EL SEU ENTORN, 1350. A la part alta, el camí a les Planes . A dreta i esquerra , camps de Nespleda i Mas Soler. A baix, el Riubrugent amb el Molí de la Conqueta, la seva resclosa i el pont que ve del camí ral d'Olot a Girona.

Plànol 5. LA VILA NOVA DE SANT FELIU DE PALLEROLS, 1450. Tot el recinte està ocupat per cases excepte els establiments de patis efectuats a l'antic verger del senyor, del 56 al 60.


Plànol 6. ELS OFICIS DELS PRIMERS OCUPANTS DE LA CELLERA. 1450. 1.Paraire 2. Teixidor de llana 3. Sastre 4. Sabater 5. Ferrer 6. Mestre de casesPlànol 7. LA VILA NOVA DE SANT FELIU DE PALLEROLS FORTIFICADA. 1450. El conjunt està totalment construït excepte l'església, que resta enderrocada pels terratrèmols de 1427.

1. Portal de migdia 2. Portal del pont 3. Portal de ponent 4.Esglesia enderrocada 5. Platea nova 6. Restes del verger del senyor 7. Plaça verda 8. Mas Soler 9. Resclosa 10. Molí de la conqueta