El sindicat remença

EL GRAN SINDICAT REMENÇA: 1488-1508

L’any 1954, Jaume Vicens Vives va publicar “El Gran Sindicato remensa”, a l’efecte d’investigar, com es feu el repartiment dels talls, que imposa la Sentència de Guadalupe de 1486, com a remissió del càstig en que va incorre la pagesia en la darrera guerra remença: 50.000 lliures barceloneses, més 6.000 lliures en concepte d’indemnització als senyors per danys causats en les seves persones i bens.

Una vegada homologada la Sentència, esdevingué l’època de repartir, les quantitats entre els pagesos de remença, afectats per la sentència esmentada. Treball d’una complexitat extraordinària, si tenim en compte l’època en que es feu.

El treball meticulós de Vicens, va consistir en estudiar la recaptació i comptabilitat remença, que fou confiada pel rei Ferran, al grup de sindics, que havien intervingut en les negociacions que conduïren a dita Sentència. La més gran aportació que feu Vicens, en el seu inigualable treball, és determinar, el número de focs corresponents als pobles, viles, llocs, castells, segons les taules de recaptació que s’obtingueren. La investigació de Vicens, és de gran utilitat per conèixer la diversitat i intensitat dels masos remences i l’estudi final d’un llarg procés que havia durat més de quatre segles. L’estudi de Vicens topà amb grans dificultats: un procés de recaptació que fou molt llarg: de 1488 a 1508, la intervenció de molts recaptadors i la substitució dels mateixos, degut a la llarga durada, feu la feina més complexa i difícil. La divisió territorial era molt diferent a l’actual, el que provocava per exemple, que a la Taula de Girona, hi havia recaptacions que corresponien als partits judicials de La Bisbal i Santa Coloma, la Taula de Besalú comprèn molts de llocs de l’actual Gironès i Empordà etc. Com molt bé diu Vicens, la comptabilitat remença no fou ni podia ser, un model de perfecció tècnica a finals del segle XV, aspecte que cal tenir molt en compte a l’analitzar el problema. Però l’esforç de Vicens, assolí un resultat sensacional: pogué fer un mapa dels focs remences, que varen pagar les talles imposades i llegar-nos una eina de treball imprescindible, per conèixer detalls dels territoris de la Catalunya Vella, on es desenvolupa el fet remença.

La relació de les taules de recaptació: Girona, Besalú, Olot, Vic, Manresa, Segarra, Berga, Llobregat, Penedès, Maresme i Vallès està llargament detallada en les pàgines 87 fins la 105 del treball esmentat al començament.

Cal tenir en compte, que els noms de llocs, són els corresponents al segle XV, fet que origina que poblacions ara importants no apareguin ,i, per contra, llocs actualment quasi o totalment abandonats figurin amb un bon numero de focs remences. No hem d’oblidar que és un temps d’economia essencialment agrària.

A la persona que interessi la qüestió, recomanem la lectura del llibre de Vicens Vives, per entendre bé les distribucions i defectes en les relacions proporcionades pel Sindicat. Els documents bàsics dels repartiments de les talles, estan guardats en la seva major part en l’Arxiu de la Corona d’Aragó.

El mapa que obté, presenta una gran densitat de focs remences en les comarques del N.E. de Catalunya, va perdent intensitat en les comarques que s’allunyen d’aquest nucli i desapareixen totalment en la Catalunya Nova.

Nosaltres hem pensat que seria bona idea, adaptar els llistats de la comptabilitat remença a la divisió comarcal actual i això en virtut de varies consideracions que ens hem fet: recordar i divulgar l’excepcional treball de Vicens Vives, interessar a l’actual població de Catalunya en el tema remença i en el coneixement de la divisió comarcal actual, reivindicant per la Història de Catalunya, el record de molts llocs, que fou la terra i pàtria dels pagesos de remença i la mena d’orgull que un deu sentir en veure que la seva terra o lloc, formà un dia, part important en els esdeveniments econòmic-socials del nostre país. Òbviament el resultat és el mateix i la introducció de la decisió comarcal actual, no es res més que un detall, que intenta atreure l’atenció d’un dels fets més transcendentals esdevinguts a Catalunya, a l’entrada de l’època Moderna.

Girona. Novembre 2004

Josep Canal

Nota – A continuació s’exposarà relació de les comarques actuals i en properes intervencions s’estudiaran en detall cada una de les comarques, amb algun comentari d’interès sobre elles.

COMARQUES

Nº DE MASSOS

Maresme

530

La Selva

826

Baix Empordà

975

Gironès

813

Pla de l'Estany

511

Alt Empordà

565

Garrotxa

911

Ripollès

259

Osona

715

Bages

192

Berguedà

57

Segarra

13

Barcelonès

102

Alt Penedés

98

Baix Penedés

13

Baix Llobregat

243

Vallés Oriental

323

Vallés Occidental

225

Anoia

72

Solsonès

3

Conca de Barberà

2

Garraf

4

No Localitzats

17

Nota final: A partir d'ara informarem en la fitxa corresponent a cada sagristia de fets importants i significatius que ocorreren en aquesta parroquia durant el fet remença


LA FORMACIÓ DEL SINDICAT REMENÇA

1448-1449

Fou format per recollir i repartir talles, a fi i efecte de satisfer al rei Alfons el Magnànim, la seva intervenció per la supressió dels mals usus.

El rei va donar llicència per fer les corresponents reunions sota el control d'un oficial reial i la presència d'un notari. Aquestes reunions no podien ser superiors a 50 masos. En el cas de que fos impossible reunir-ne 50, es permetia que a la reunió concorreguessin pagesos de diferents llocs.

En la relació que ara presentem, es detallen els llocs on es degueren aplegar varies parròquies o llocs, on no fora possible la reunió completa de 50.

No consten en les presentes llistes, els llocs, parròquies o altres indrets, en els que la reunió fou complerta.

Les dades s’han obtingut a partir del llibre "El sindicat remença de l'any 1448", editat recentment i del que n’és autora la historiadora Maria Mercè Homs i Brugaroles.

Girona 10 del juliol de 2005

Josep Canal


Num. 24 - 18 d’octubre de 1448 Sant Pere de Figueres

Vilarnadal 7

Avinyonet 22

Vilafant 10

Algama 3

Baldoria 2

Taravaus 10


TOTAL

54


Num. 261 - 9 de desembre de 1448 Manresa

Sancti Mathei de Bages 2

Sancti Stephani de Marganell 3

Sancti Pauli de la Gordia 2

Sancti Saturnini de Saleles 4

Sancti Andree de Maians 7

TOTAL

18Num. 544 - 7 de març de 1449 Pobla de LilletBeate Marie de Lilleto

16

Sancte Cilia de Rivotorto

3


Sancti Vicenti de Rus

2


TOTAL

21Num. 297 - 14 de desembre de 1448 Manlleu (Plaça de la Sagrera)Manleuo

15

Vila Satrun

4


Sancti Iuliani de Vilamirosa

4


Sancti Martini Ses Corts

13


TOTAL

36Num. 311 - 27 de desembre de 1448 Santa María de LlossesBeate Marie de les Losses

13

Sancti Stephani de Vilaspirans

10


Sancti Cernini de Seveyas

9


Sancti Martini de Vinyoles

7


Sancti Petri de Serralonga

3


Sancti Stephani de Cominya

3


Sancti Stephani de la Riba

2


Sancte Eulalie de Vilalonga

1


Sancti Martini de Buatella

2


Sancti Vincentii de Maçanos

1


Beate Marie de Mathamala

5


Beate Marie de Spens

2


Sancti Martini de Puigbo

1


Sancti Quentini de Puigrodon

2


Sancti Ffelicis de Stiula

2


TOTAL

63Num 477 - 13 de gener de 1449 - Vilamulaca (Plaça)Sancti Iulaiani de Vilamulacha

2

Passano

1


TOTAL

3Num. 491 - 23 de gener de 1449 - Castell de Puigbalador (Capella de la plaça)Angles

13

Valsera

4


Machamala

8


Ffonte rabiosa

5


Crou

2


Reyal

1


Esposolla

1


Odello

2


TOTAL

35Núm. 237 - 17 de gener de 1449 - BesalúRibellis

6

ancti Ffelicis de Ribo

1


TOTAL

7Num. 519 - 7 de gener de 1449 - BergaSanti Martini d·Avia

7

Sancti Vicentii de Castellar

4


Coforp

5


Sancti Petri de Madrona

3


Sancti Vincentius d·Albiols

4


TOTAL

23Num. 269 - 22 de febrer de 1449 VicBeate Marie de Vilanova

9

Sancti Romani de Sau

1


Sancti Martini de Queros

2


Sancti Johannis de Fabraga

1


Sancti Andreu Bancells

1


Sancte Marie de Monsoli

1


Sancti Stephani de Tavernoles

1


Sancti Petri de Castanyadell

2


Sancti Michaelis de la Guardia

3


Sancti Petri de Roda

6


Sancti Martini Ces Corts

1


Vic

1


TOTAL

29Num. 524 - 31 de gener de 1449 Ribes de FreserBeate Maria de Rippis

11

Bruguera

4


Sancti Martini de Campelles

9


Ventola

5


Sancti Saturnini de Ffustenya

4


Sancti Iacobi de Queralbs

2


TOTAL

35Num. 527 - 6 de gener de 1449 PuigcerdàSanta Eugenie de ça Lagosta

7

Nota: A Puigcerdà es feren

dos reunions

el 5 i el 6 (526 i 527)

de Gener de 1449

Sancti Saturnini de Targasona

7


Sancti Stephani d·Eguet

4


Sancti Martini de Odelo

5


Sancti Climentis de Toltorta

2


Sancti Marcelli de Borr

1


Sancti Iuliani de d·Age

15


Santo Ffelicis de Olopde

6


Sancto Martini d·Ix

1


Sancti Petri de Oçega

8


Sancti Thome de Venteniollo

2


Sancti Michaelis de Esogoll

4


Sancti Tenesii de Err

17


Sancti Iulianid·Onzes et Sancti Romani de Caldagues

2


Sancti Martini de Sancta Santeguel

2


Sancte Eulalie dez Coll Sorriguera

3


Sancti Michaelis de Sorrsolla Sorriguerola

2


Sancti Saturnini de Mieig

1


Beate Marie de Ffumiguera

1


Sancti Saturnini de Maranges

3


TOTAL

93Num. 529 - 6 de gener de 1449 Bellver de CerdanyaBellveser

10

Baltargue

3


Banderç

1


Bor

1


Pedra

1


Valls

1


Vilella

2


Pin

4


Cavalleria

1


Caberniu

2


TOTAL

26Num. 532 - 28 de gener de 1449 EnveigEnveig

7

Bena

2


Stases

1


Fenes

1


TOTAL

11Num. 547 - 9 de març de 1449 BagàSancti Martini del Puig

2

Sancti Andree de Torrent

2


TOTAL

4Num. 312 - 28 de desembre de 1448 RipollSancti Petri de Rivipullo

50

Beate Marie de Borrada

1


Sancti Petri de Suyra

1


Sancti Martini de Ermansies

3


Sancti Laurentii de Campdevanol

9


Sancti Christoffori de Campdevanol

8


TOTAL

72Num. 60 - 29 d'octubre de 1448 Ullastret (Plaça del Castell)Ullstret

21

Labia

13


Mata Iuya

7


Serra

8


Ffonoyeres

10


Casavells

10


Sancti Climentis de Peralta

1


Saus

1


Burdils

1


TOTAL

72Num. 71 - 3 de novembre de 1448 Palafrugell (Castell de)Palafrugello

36

Montras

35


Llufriu

11


TOTAL

82Num. 139 - 6 de novembre de 1448 Llorà (Plaça de)Lora

16

S. Martí de Lemana

13


TOTAL

29Num. 142 - 9 de novembre de 1448 Sant Feliu de Pallerols (Plaça de)Sancti Christofori de ses Planes

4

Sancti Petri ça Costa

1


Beate Marie de ses Ancies

5


Sancti Christofori de Cogolls

9


Sancti Aciscli de Colltort

10


Sancti Michaelis de sa Pineda

3


Sancti Ffelicis de Payarollis

8


TOTAL

40Num. 150 - 16 de novembre de 1448 Franciac (Cementiri de)Franciach

27

TOTAL

27Num. 551 - 16 de febrer de 1449 PalautorderaBeate Marie de Palatio de Torderia

34

Sancti Stephanis de Palatio de Torderia

20


Sancti Martini de Musqueroles

4


Pertagas

5


Sancti Christofori de Ffolgas

8


Sancti Stephanis ça Costa

9


Vilardell

5


Sancti Stephni de Alzinelles

3


Sancti Andree de Vallgorguina

7


TOTAL

95Num. 552 - 17 de febrer de 1449 MontsenyMontseny

20

TOTAL

20Num. 553 - 20 de febrer de 1449 Breda (Plaça de)Sancti Stephani ça Bruguera de Viabreya

5

Sancti Martini de Riells

5


TOTAL

10Num. 274 - 22 de novembre de 144 Seva (Plaça de la sagrera)Brolio

18

Sancti Christofori de la Castanya

5


Bruy

21


TOTAL

44Num. 276 - 23 de novembre de 1448 Taradell (Plaça de)Sancti Genissi de Terradello

17

Sancti Iohanis de Ffabregues de Comorans

8


Sancti Martini de Viladrau

11


TOTAL

36Num. 277 - 24 de novembre de 1448 Sant Hipòlit de Voltregà (Plaça de la Sagrera)Sancit Hipoliti Voltregano

16

Sancti Stephnani de Vineolis

2


Sancte Sicilie

10


Sancti Martini de Sobremunt

11


Sancti Martini del Castell

1


TOTAL

40Num. 290 - 4 de Desembre de 1448 Sant Feliu de Torelló (Mercat)Sancti Petri de Torilione

24

Sancti Vincentii de Torilione

8


Sancti Ffelicis de Toriolone

15


TOTAL

47Num. 292 - 5 de desembre de 1448 Sant Quirze de Besora (Plaça de)Sancte Marie de Basora

17

Sancti Quirici de Basora

9


TOTAL

26Num. 355 - 19 de desembre de 1448 Vilalta (Castell de la Tallada de)Castri de Tayllada

5

Castri de Odena

3


TOTAL

8Num. 362 - 19 de febrer de 1449 ArbúciesSancti Mathei de Iohanet

4

Sancti Christofori de Cerdans

2


TOTAL

6Num. 526 - 5 de gener de 1449 PuigcerdàBeate Marie d'All

7

Nota: A Puigcerdà es feren

dos reunions

el 5 i el 6 (526 i 527)

de Gener de 1449

Sancti Saturnini de Prats

3


Sancti Laurentii de Adas

5


Sancti Stephani d'Aguills

16


Sancti Aciscli de Sanavastra

3


Leocadia

4


Sancte Columbe de Ger

1


Irovals

3


Emforchats

4


d·Avia

2


Sancti Andree de Vilalobent

10


Paga

3


Taltendra

3


Beate Marie de Mosoll

4


Sancti Andree de Augustina

1


Sancti Martini d·Ur

1


Sancti Aciscli de Villanova

5


Sancti Michaelis d·Eina

5


Roçet

5


Beate Marie de Palau

6


TOTAL

91Num. 545 - 7 de març de 1449 Sant Jaume de FrontanyàSancti Iacobi de Fronteniano

4

TOTAL

4Num. 548 - 9 de març de 1449 BagàSancti Martini de Brochano

2

Sancti Aciscli de Molnell

1


Sancti Stepahni de Bagano

3


TOTAL

6Num. 141 - 8 de novembre de 1448 Sant Esteve de Llémena (Pla de les mates de Boix)Sobrarocha

8

Sant Esteve de Lemana

15


Sant Aniol

13


TOTAL

36Num. 145 - 12 de novembre de 1448 Anglès (Plaça)Angles

31

Sent Amans

6


TOTAL

37Num. 148 - 14 de novembre de 1448 Santa Coloma de Farners (Prop de)Sant Iscla

3

Cladelles

5


TOTAL

8Num. 149 - 15 de novembre de 1448 Caldes de Malavella (Plaça del Castell)Caldes de Malavella

3

Sancte Sacline

5


TOTAL

8Num. 151 - 19 de novembre de 1448 L'Areny, prop del castell d'EmpuriesEmpuries

13

Sancti Felicis de Sa Garriga

7


Sancti Saturnini de Montiro

10


TOTAL

30Num. 154 - 20 de novembre de 1448 Armentera (Plaça de l')Ermentera

16

Sancte Eugenie de Saldet

3


TOTAL

19Num. 158 - 18 de desembre de 1448 La Jonquera (Portal de)La Ionquera

5

Beate Marie de Agullana

27


Beate Marie de Sastrada

8


Sancti Iuliani dez Torts

8


Sancti Michaelis de Solans

10


Sancti Petri de Laners

2


TOTAL

60Num. 162 - 14 de novembre de 1448 Maçanet de Cabrenys (Plaça del Castell)Maçanet e Capres

24

Sancti Michaelis de Fontfrigida

4


Sancti Andree de Oliveda

2


Tapies

2


TOTAL

32Num. 167 - 17 de novembre de 1448 Vilamalla (Plaça de)Beate Marie de Ermadas

14


Sancti Vicentii de Vilamalla

12


Sancti Michaelis de Garrigas

3


Sancta Eulalia

12


Sancti Sadurni de Arenys

12


Beate Marie Magdalene de Villa Iohanne

4


TOTAL

53Num. 169 - 4 de desembre de 1448 Verges (Plaça del Castell)Verges

16


Beate Marie de Talliata

16


Sancti Martini de Iaffre

13


Sancti Mathei de Canet

5


Sancti Stephani de Meranya

10


Sancti Clementis de Tor

13


Sancti Iohannes de Garrigoles

15

Sancti Iuliani de Virginibus

5

TOTAL

93Num. 186 - 15 de desembre de 1448 Santa Eulàlia de Noves (Plaça de)Sancte Eulalie de Novis

14


Sancti Felicis de Villa Iudaycha

8


TOTAL

22Num. 212 - 21 de novembre de 1448 Santa PauBeate Marie de Sancta Pace

48


Sancti Iuliani de Monte

1


TOTAL

49Num. 214 - 22 de novembre de 1448 Sant Vicenç de FalgonsSancti Michaelis de Campomaiori

7


Sancti Vicentii de Ffalgonibus

14


TOTAL

21Num. 216 - 25 de novembre de 1448 BeudaSancti Petri de Ligordano

2


Sancti Ffelicis de Beuda

17


TOTAL

19Num. 219 - 26 de novembre de 1448 Sant Joan de LledóSancti Martini ça Serra

7


Sancti Christofori de Stella

6


TOTAL

13Num. 222 - 27 de novembre de 1448 CrespiàSancti Mathei de Vilademires

8


Sancti Martini de Caxas

8


Sancti Romani de Casamor

4


TOTAL

20Num. 225 - 9 de desembre de 1448 DosquersSancti Michaelis de Dosquers

12


Crespiano

10


TOTAL

22Num. 227 - 10 de desembre de 1448 FontcobertaSancti Ffelicis de Ffontecohoperto

15


Sancti Saturnini de Vilavenut

2


TOTAL

17Num. 230 - 11 de desembre de 1448 BanyolesSancti Stephani de Balneolis

18


Sancti Petri de Guamel

2


TOTAL

20Num. 234 - 14 de desembre de 1448 NavataSancti Petri de Navata

28


Sancti Iuliani de Ordeis

13


Sancti Laurentii de Espinavesa

6


TOTAL

47Num. 245 - 3 de desembre de 1448 Sant Pol de Mar (areny o plaça de)Sancte Marie de Pineda

54


Sancti Petri de Pineda

11


Sancti Michaelis de Vallmanye

4


Sancti Martini d'Arenys

30


Sancti Iscle de Vall alta de Caneto

34


Sancti Cipriani de Vall alta de Sanct Pol

19


Sancte Eulalie d'Orsavinya

6


TOTAL

158Num. 248 - 19 de febrer de 1449 RiudarenesBeate Marie de Riudarenes

46


Beate Marie de Sils

23


Sancte Eulalie de Vallcanera

12


Sancti Martini de Parre

7


Sancti Andree de Castanyet

9


TOTAL

97Num. 249 - 20 de febrer de 1449 Maçanet de VidreresSancti Laurentii de Vidreres

31


Sancti Petri de Mertorell

4


TOTAL

35Num. 268 - 21 de febrer de 1449 VicCastanyadell

2


Sancti Romani de Sau

5


Sancti Andree de Bancells

1


Beate Marie de Vila Leons

1


TOTAL

9Num. 271 - 20 de novembre de 1448 Puig de Santa Coloma de VinyolesSancti Martini de Sintillis

3


Sncte Columbe de Vineolis

48


TOTAL

51Num. 296 - 10 de desembre de 1448 VallfogonaSancti Julia de vall Fegona

28


Sancti Bartholomei de Covilldasens

4


Sancti Anthoni

2


Sancti Ylarii de Vidrano

2


Beate Marie de Basora

11


TOTAL

47Num. 309 - 29 de novembre de 1448 VicSancti Iohanis de Rivo Primo

2


Sancte Eulalie de Rivo Primo

1


TOTAL

3Num. 315 - 18 de gener de 1449 VicSancti Iohanis de Rivo Primo

1


Vic

1


Malla

1


TOTAL

3Num. 316 - 25 de gener de 1449 VicVic

2


Gurri

3


TOTAL

5Num. 318 - 23 de març de 1449 VicVilaleons

1


Vic

1


Sancti Petri de Toreyllo

2


Sancti Andree de Bancells

1


Sancti Vicente de Torello

1


Sancti Iuliani de sa Sorba

1


TOTAL

7Num. 319 - 8 de març de 1449 VicSancti Romani de Sau

1


Sancti Andree de Bancells

1


Mansoli

1


Sancte Eugenie de Berga

1


Teradell

1


Sancti Barthomei de Grau

1


TOTAL

6Num. 323 - 6 de desembre de 1448 ManresaBeate Marie de Navarçes Bages

8


Sancti Ffructuosi de Bages

12


Sancti Benedicte vallis dels Oris

2


Sancte Marie de Rochafort

2


Sancti Michaelis de Castell Gali

16


Sancti Aciscli de Bages

1


Beate Marie de Minorise

12


Sancte Marie de Viladordis

2


Sancti Martinii de Torella

8


Sancti Iohannes de Vilatorrada

4


Sancti Salvatoris de Vallformosa

1


Valformosa

3


Monistrol

1


Sancti Iohannis de Rogedello

2


TOTAL

74Num. 325 - 9 de desembre de 1448 Santa Maria de Maçana SobiranaMAssan Sobirana

4


Massana Iusana

1


TOTAL

5Num. 338 - 17 de desembre de 1448 PallerolsSantoli

6


Sancti Iacobi de Timor

1


Rubinat

2


TOTAL

9Num. 366 - 2 de desembre de 1448 MartorellSancti Andree de Aquis Tonsis

6


Sancti Vicentii de Castell bisbal

10


Sancti Petri de Breya

13


Sancti Stephani

9


Sancti Genisii de Rochafort

2


Sancte Marie de Martorell

4


TOTAL

44Num. 370 - 24 de novembre de 1448 Sant Vicenç de Mollet (Plaça de)Sancti Vincentii de Molleto

19


Beate Marie de Gallechs

4


Sancti Stephani de Parets

9


TOTAL

32Num. 374 - 1 de desembre de 1448 Santa Maria de MataróBeate Marie de Matero

7


Sancti Andree de Lavaneres

13


TOTAL

20Num. 383 - 12 de desembre de 1448 Terrassa (Palau del Castell)Sancti Quirici

12


Sancti Vicentii

4


Sancti Iuliani de Altura

16


Sancti Petri de Tarracia

29


Sancte Marie de Taudello

1


Sancti Michaelis de Tahudello

1


TOTAL

63Num. 393 - 6 de desembre de 1448 Avinyonet del PenedèsSancti Petri de Vinyonet

11


Bunyoles

8


TOTAL

19Num. 433 - 3 de desembre de 1448 Molins de Rei de LLobregatSancte Crucis de Lorda

6


Molendinorum Regalium de Luppricato

8


TOTAL

14Num. 451 - 22 de desembre de 1448 VilallongaMontsquiu

1


Sancti Stephani de Villalonga

5


Sancte Marie del Vilar

8


TOTAL

14Num. 457 - 29 de desembre de 1448 Sant Pere de CeretSancti Petri de Cereto

14


Palasol

3


TOTAL

17Num. 471 - 9 de gener de 1449 La BastidaSancti Michaelis de la Bastida

2


Sancti Iohannis d·Aroços

1


Sancti Saturnini de Bula

3


TOTAL

6Num. 473 - 10 de gener de 1449 BellpuigSancti Petri de Serra

4


Sanctii Stephani de Prunet

4


TOTAL

8Num. 476 - 13 de gener de 1449 MontoriolSancti Martini de Fforques

5


Montoriol

2


Torderes

5


TOTAL

12Num. 480 - 16 de gener de 1449 CamelesSancti Ffructuosi de Cameles

4


Sancte Columbe de Montoriol

1


Sancti Iacobi de Caxas

1


TOTAL

6Num. 483 - 20 de gener de 1449 ÉvolSancti Andree de Evol

19


Auleta

7


TOTAL

26Num. 487 - 20 de gener de 1449 AiguatèbiaSplans

1


Tuevol

3


Talau

2


TOTAL

6Num. 496 - 12 de gener de 1449 BanyulsBanyuls

4


Cervera

2


TOTAL

6Num. 520 - 8 de gener de 1449 BergaSanctii Vicentii de Spinalvet

3


Castri de Blancha Fort

15


TOTAL

18Num. 521 - 10 de gener de 1449 Casa d'en Bartomeu BenetSancti Salvatoris

4


Sancti Andree de Porcho

6


Sancti Mathei de Fumanya

12


Sancti Silie de Ffigols

2


Sancti Sabriani

2


Santi Iuliani

7


Beate Marie de Vall Cebre

4


Castri de la Nou

7


TOTAL

44Num. 525 - 2 de gener de 1449 Planes de RigardSancti Marcello de Planes

2


Sancti Chrispoffori de Nova

1


Sancti Victoris de Dorria

2


Sancti Chrispoffori de Toses

2


TOTAL

7Num. 521 - 10 de gener de 1449 Casa d'en Bartomeu BenetSancti Salvatoris

4


Sancti Andree de Porcho

6


Sancti Mathei de Fumanya

12


Sancti Silie de Ffigols

2


Sancti Sabriani

2


Santi Iuliani

7


Beate Marie de Vall Cebre

4


Castri de la Nou

7


TOTAL

44


Num. 541 - 4 de febrer de 1449 GòsolBeate Marie de Gossoll

4


Sancti Adnree de Spa

5


TOTAL

9Num. 548 - 9 de març de 1449 BagàSancti Martini de Brochano

2


Sancti Aciscli de Molnell

1


Sancti Stephani de Bagano

3


TOTAL

6Num. 549 - 10 de març de 1449 BagàSancti Michaelis de Turbians

1


Bagani

1


TOTAL

2Totes aquestes informacions han estat extretes del llibre "El Sindicat Remença de 1488" del que és autora Maria Mercè Homs i Brugarolas